Επικοινωνία

Ταχυδρομική Διεύθυνση

  Ανοίξεως 24

  Εκάλη, Λεμεσός

  Τ.Κ 3110 Κύπρος

  Τηλέφωνο Επικοινωνίας

   T.(CY) +35796764120-25383892

   T.(GR) +30694578829

   Ανοίξεως 24

   Εκάλη, Λεμεσός

   Τ.Κ 3110 Κύπρος

   T.(CY)+357 96764120-25383892

   T.(GR)+30 6945788289

   email :xanthi.tsiouka@gmail.com

   Ώρες Λειτουργίας

   Δευτέρα - Παρασκευή

   10:00 - 20:00